TRYGGHET

Vi strävar efter att barnet ska känna trygghet i sig själv.
Alla ska accepteras för den de är och även respektera andra och deras olikheter.
Vi strävar efter att skapa ömsesidig respekt och trygghet mellan personal - föräldrar - barn.
Tydliga rutiner, ramar och regler.
Stimulerande och harmonisk miljö som är anpassad efter allas behov.

LIVSLÅNGT LÄRANDE ”Med lust att lära i framtiden”

Vi strävar efter att lägga grunden till ett livslångt lärande
Vi utmanar barnen så att de blir nyfikna och ställer frågor för att lära och utvecklas.
Vi har miljöer och varierande material som utmanar barnens lärande.
Vi uppmanar barnen att utveckla och använda sina tankar och idéer.

RESPEKT OCH EMPATI

Jag är vänlig och ser till att ingen lämnas utanför.
Jag visar hänsyn.
Jag lyssnar på andra och andra lyssnar på mig.
Jag stör inte andras arbete.
Jag plockar undan efter mig.

GLÄDJE OCH GEMENSKAP

Uppmuntra varandra
Göra vårt bästa i alla situationer
Hjälpa varandra
Visa hänsyn