Vi är en liten förskola med 22 barn på en avdelning. Vi finns i en stor och vacker lägenhet vid Nytorget på Södermalm. Vi som arbetar här är förskollärare och montessorilärare med lång erfarenhet. I köket har vi en utbildad kock som lagar all mat från grunden. Vår mat är till stor del ekologisk. Vi strävar efter att både barn och föräldrar ska känna sig trygga hos oss. Vi utmanar barnens nyfikenhet och vilja att lära, vi tror på ett livslångt lärande. Respekt och empati är viktigt för oss, detta arbetar vi med i allt vi gör. Glädje och gemenskap är våra ledord. Vi arbetar efter Maria Montessoris pedagogik och filosofi och självklart efter förskolans läroplan (Lpfö 98/10).

Vi ser till det enskilda barnets behov och utveckling, både enskilt och i grupp. Montessoriförskolan är till för barnen. Vi erbjuder dem en vacker och stimulerande miljö där allt materialet finns i barnens nivå så de själva kan välja vad de vill arbeta med. Det väcker barnets lust att lära och dess självständighet. Alla barn är nyfikna, vill upptäcka och prova nya saker. Hjälp mig att göra det själv var ett av Maria Montessoris ledord. Barnen ska få prova på saker utan onödig hjälp av vuxna. Tro på barnet och dess förmåga. Vi arbetar med barnets självkänsla, vi ser varje barn och lyssnar på dem. Vi ser alla barn som den unika individ de är. Vi arbetar mycket med skapande verksamhet och barnen får prova på olika tekniker och material. Vi är även ute varje dag oavsett väder, på vår gård eller i närliggande parker.